ceturtdiena, 05. oktobris, 2023
Madonas novada audonas pagasta prvalde
Dzirnavu iela 2, audona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pirmsskola


_______________________________________________________

 PII "Brnumdrzs" normatvie akti

 Krtba darba organizcijai Covid laik (2022) 

 Mjas lap pavrtjuma ziojums 2021

4audonas pagasta pirmsskolas izgltbas iestdes "Brnumdrzs" pirmsskolas izgltbas programma - dokumentu skatt EIT /PDF fails/

4audonas pagasta pirmsskolas izgltbas iestdes "Brnumdrzs" specil pirmsskolas izgltbas programma - dokumentu skatt EIT /PDF fails/

4audonas pagasta pirmsskolas izgltbas iestdes "Brnumdrzs'' nolikums - dokumentu skatt EIT 

4Pedagoisks padomes reglaments - dokumentu skatt EIT 

4Iestdes padomes reglaments - dokumentu skatt EIT  

4Izgltojamo personu datu apstrdes un aizsardzbas krtba - dokumentu skatt EIT /PDF fails/ 

4Brnu sdzbu iesnieganas un izskatanas krtba - dokumentu skatt SEIT /PDF fails/ 

4 Krtba, kd rkojas brna infekcijas slimbu gadjumos - dokumentu skatt EIT /PDF fails/

4Krtba, kd reistr izgltojamo  neieraanos izgltbas iestd - dokumentu skatt EIT

4Iesniegumu, sdzbu un prieklikumu  iesnieganas un izskatanas krtba - dokumentu skatt EIT /PDF fails/

4Pastaigu organizanas noteikumi, marruti - dokumentu skatt EIT

4tikas kodekss - dokumentu skatt EIT 

4Aizvietoanas krtba - dokumentu skatt EIT

4Gada tematiskais plns - dokumentu skatt EIT 

4Panovrtjuma ziojums - dokumentu skatt EIT

4Iekjs krtbas noteikumi - dokumentu skatt EIT 

4Darba krtbas noteikumi - dokumentu skatt EIT 

4Panovrtjuma ziojums - dokumentu skatt EIT

4 Metodisk atbalsta noteikumi pedagogu profesionls darbbas izaugsmei - dokumentu skatt EIT