piektdiena, 19. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pamatskola
   
102276

Projekts ‘’Atbalsts pozitīvai uzvedībai’’
30.09.2018


2

Norisinās Madonas novada pašvaldības atbalstīts projekts ‘’Atbalsts pozitīvai uzvedībai’’- APU, kurš šajā mācību gadā uzsākts Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā. Lai sagatavotos šim projektam, pedagogi jau iepriekšējā mācību gadā apmeklēja kursus un devās pieredzes iegūšanas braucienā uz Daugavpils novada skolām.  APU  komandā šajā mācību gadā ir septiņi skolas darbinieki.

Projekta mērķis ir aktualizēt sabiedrībā pieņemamu uzvedību. Lai īstenotu šo mērķi, paši skolēni formulēja un apkopoja uzvedības noteikumus, kurus būtu jāievēro klasē, gaitenī, kāpnēs, datorklasē, vestibilā, sporta zālē. Tādā veidā skolēni izvērtēja uzvedības prasmju svarīgumu, izceļot nozīmīgākos akcentus, kas būtu svarīgi, lai uzturēšanās skolā būtu droša un patīkama gan pašiem, gan citiem skolēniem. Šie noteikumi ir ierakstīti skolēnu darba plānotājos- dienasgrāmatās, ir izvietoti klasēs un arī redzami gaiteņos.  Droša skola palīdz veidot sabiedrību, bet tieši šis projekts varētu būt noderīgs, lai disciplinētu sevi un turklāt iedvesmotu labiem darbiem.

Septembra mēnesī skolēni šos noteikumus atkārto, mācās to, kas zināms. Tāpat skolēni var lasīt vai arī pārbaudīt praksē, ka noteikumu pārkāpumiem ir arī sekas…par kurām varētu jau domāt pirms pārkāpuma, jo par iespējamām nodarījumu sekām arī skolēni ir brīdināti.

Ir lieliski, ja šī projekta realizēšanai ir atbalsts no vecākiem, jo vienoti nosacījumi un prasības apkārtējā vidē bērniem ļauj labāk orientēties un palīdz sabiedrībā justies labi. Un tieši vecāki bieži vien ir pozitīvas uzvedības iedvesmotāji, tieši vecāki bērnus iepazīstina ar sabiedrībā pieņemtiem tikumiem un likumiem.

Pozitīvu un atbalstāmu uzvedību formulējuši un definējuši APU ietvaros ir paši bērni, bet vērtējumus ir ļauts sniegt pedagogiem. Uzvedības vērtējumi ierakstu veidā ir redzami e-klases dienasgrāmatas sadaļā, kur ierakstāmi gan izceļamie labie darbi, gan uzvedības neatbilstība. Šie ieraksti ir redzami katra skolēna e-dienasgrāmatā gan skolēnam, gan viņa vecākiem.

Vai šis projekts ir papildus slogs skolotājiem? Tas ir veids, kā skolā vienoties par atbilstošām prasībām un pavērst skatienu uz tām darbībām un aktivitātēm, kuras atbilst mūsu sabiedrības pozitīvajām vērtībām. Tas ir veids, kā rast kompromisu starp aktivitātes meklējumiem un drošu pamatu .  
 
      Atpakaļ