pirmdiena, 24. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pamatskola
  • Logopēds skolotāja Vita Stradiņa 

Katra mācību gada sākumā 1.klases un jaupienākušie izglītojamie tiek pārbaudīti 

un uzaicināti apmeklēt logopēdijas nodarbības.

  • Skolotāja palīgs Aldona Gudrīte
  • Sociālais pedagogs Kristīne Vētra

Sociālais pedagogs palīdz izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem risināt problēmas, 

kas rada grūtības mācību procesā. Atbalsta pedagoģisko personālu, 

sekmē vecāku un pedagogu savstarpējo sadarbību.

  • Psihologs Evija Rozenlauka

Sniedz atbalstu dažāda vecuma izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem. 

Kad vienkārši vajag parrunāt ar kādu par to, kas notiek... 

  •  Bibliotekārs Nadīne Jefimova

Grāmatu fonda veidošana. Sadarbība ar izglītojamajiem -  mācību grāmatas, 

metodiskie materiāli, tematiskie pasākumi, lasītprasmes veicināšana. 

Pedagogiem - grāmatu un metodiskās literatūras komplektēšana, informācija par jaunumiem.

  • Karjeras konsultants Ligita Elksnīte