ceturtdiena, 13. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pamatskola
   
114852

Attālinātā mācību procesa norise A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā 7.-12.klasei
12.11.2020


ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NORISE

ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS VIDUSSKOLĀ  2020./2021.m.g. (no 6.10. līdz 06.12.)

Skolotāja rīcība

Skolēna rīcība

Vecāku rīcība

Plāno attālināto mācību procesu, atbilstoši skolas mācību stundu sarakstam.

Atver e-klases dienasgrāmatu un iepazīsties ar veicamajiem uzdevumiem vismaz 5- 10 min. pirms mācību uzsākšanas.

Uzsāc  mācību procesu plkst.9.00.

Atbilstoši e-klasē saņemtajiem norādījumiem, plāno savu laiku (ja nav tiešsaistes), veic uzdotos uzdevumus.

Nodrošina, ka skolēns mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā no plkst.9.00

Ievieto e-klases skolēnu dienasgrāmatā tēmu ar SR- stundā veicamajiem darbiem līdz plkst.8.30. Ievieto arī saiti vai norādes, ka stunda būs tiešsaistē. Tiešsaistes stundas dara zināmas skolēniem savlaicīgi- katras nedēļas plānojumā skolēnu dienasgrāmatās.

Esi saziņā ar priekšmeta skolotāju laikā, kad notiek mācību stunda  vai ir doti citi norādījumi e-klasē vai Google Classroom.

Izmanto iespējas sazināties ar skolotājiem arī pēc šinī dienā notikušajām stundām, lai konsultētos par uzdevumiem, uzdotu jautājumus no plkst.15.30 līdz 16.30.

Nodrošināt skolēnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad vecāku pienākums ir ziņot par to skolai- klases audzinātājam, lai skola varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Stundas laikā skolotājs ir saziņā ar skolēniem

( skaidro, atbild uz jautājumiem ). Skolotājs stundas sākumā  uzrunā ( rakstiski) skolēnus Google Classroom un norāda saziņas laiku, mudina sazināties.

Informēt klases audzinātāju, ja skolēns norādītajā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā -veselības vai tehnisku iemeslu dēļ- piesakot kavējumu e-klasē līdz plkst.9.00.

Ir pieejams skolēniem individuālajām konsultācijām noteiktās mācību stundas laikā e-klasē vai Google Classroom, vai pēc stundām no plkst.15.30 līdz 16.30 (saziņa e-klasē vai Google Classroom).

Iesniedz darbus skolotājam norādītajos termiņos. Ja to nevar izdarīt (piemēram, veselības stāvokļa dēļ, tehnisku iemeslu dēļ u.tml.), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbs tiks iesniegts (ja tas ir nepieciešams).

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā- palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt plānot laiku (ja tas ir nepieciešams), dienas beigās pārrunāt, kā ir veicies un kā bērns jūtas.

Sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem, kam nav tehniskā nodrošinājuma, lai piedalītos tiešsaistes mācību procesā, tos iespējams saņemt skolā- iepriekš sazinoties ar  mācību priekšmeta skolotāju.

Izmanto skolas Google Classroom vai citu- skolotāja norādīto.

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina AS (atgriezenisko saiti) par apgūto.

 Skolotājs nosaka AS formu.

 Ievēro tiešsaistes stundu noteikumus (skatīt e-klases Galvenajā lapā ievietotos noteikumus).

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, atbalsta personālu, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.

P.S. 8.,9.,11.,12.kl.- ikdienas darbus, kurus vērtē ar i/ni vai %  punktu sistēmā tiks summēts klāt pie pārbaudes darba.
 
      Atpakaļ