pirmdiena, 15. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pamatskola
62186

skatuves runas konkurss ”Zvirbulis – 2016”
10.02.2016


Madonas novada

skolēnu skatuves runas konkursa ”Zvirbulis – 2016”

un mazo formu uzvedumu konkursa

 

N o l i k u m s

MĒRĶIS

 

1. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

2.  Attīstīt un pilveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

3.   Motivēt bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā latviešu valodā.

4.   Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.

 

LAIKS un VIETA

 

Konkursi notiks 2016.gada 24.februārī, jauniešu centrā KUBS, Raiņa ielā 12

 

SKATUVES RUNAS KONKURSA DALĪBNIEKI

 

 • no pamatskolām 1-2 skolēni,
 • no vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm 3-6 skolēni,
 • no katra skatuves runas pulciņa 1 dalībnieks

 

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

 

 

LITERĀRO UZVEDUMU KONKURSĀ

no katras skolas var būt viens priekšnesums ( līdz 15 min.)

 

NORISE

Skolēnu skatuves runas un uzvedumi (literārie uzvedumi, literārās kompozīcijas, miniatūras, skeči, lugu fragmenti u.c.) tematiski jāsaista ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties daiļdarbus par tēmām: es pats, valoda, ģimene, mājas, mans novads / pilsēta, brīvība, Latvija.

             Skatuves runas konkursa dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt dialektā vai dzimtajā valodā. Mazākumtautību plūsmas dalībnieks runā vienu darbu latviešu valodā, otru dzimtajā valodā. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) minūtes.

              Konkursa dalībnieki tiks vērtēti 5 vecuma grupās - 1.kl., 2-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.

               Labākie runātāji tiks izvirzīti uz konkursa 2.kārtu, Gulbenē.

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI SKATUVES RUNAS KONKURSĀ: 

 

 • Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums)
 • Spilgtu priekšstatu, gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast)
 • Kontakts ar klausītāju (kam runā)
 • Skaidra dikcija un artikulācija
 • Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte)

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI MAZO FORMU UZVEDUMU KONKURSĀ:

 

 • Režisora darbs (materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, realizācija);
 • Aktieru darbs (skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneriem);
 • Uzveduma mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei
 • (vizuālais noformējums, audio, multimediju organisks pielietojums utt.);
 • Uzvedums kopumā (atmosfēra, uzveduma mākslinieciskā vienotība)

 

Konkursa dalībniekus lūdzu rakstiski pieteikt Madonas BJC Skolas ielā 8a, līdz 2016.gada 10.februārim fakss 4807553 vai e-pasts bjc@madona.lv (pielikumā pieteikuma lapa).

 

Niedrīte 26391659

 
      Atpakaļ