piektdiena, 14. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pirmsskola

 

Ļaudonā ir bērnudārzs.

      Mēs to saucam – „Brīnumdārzs”! 

               Visu gadu plaukst un zaļo.  

            Jautras bērnu sejas staro.

  

 Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Brīnumdārz

tAtrodas Vidzemē, Madonas novada Ļaudonas ciemā, Aiviekstes upes kreisajā krastā.  

 

tIestādes juridiskā un programmu īstenošanas adrese ir: Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV- 4862  


tIestādes darba laiks darbadienās no 7.00 līdz 18.00.

tIestādes  tālrunis: 26425048

E-pasts: laudonasbrinumdarzs@madona.edu.lv

Vadītāja Ināra Krasnova 


tDarbojas 3 jaukta vecuma grupas:

1) apvienota jaunākā vecuma grupa ,,ZAĶI’’ (1-3 gadi),  

2) apvienota vidējā un vecākā vecuma grupa ,,RŪĶI’’ (3-5 gadi) ,  

3) apvienota vecākā un sagatavošanas vecuma grupa ,,KAĶI’’ (5-7 gadi).

    Kopumā iestādi apmeklē 50 izglītojamie , strādā 17 darbinieki.   


tIestādes darbības pamatā:

Vīzija: Mūsdienīga, droša, attīstoša Iestāde izglītojamiem, vecākiem un darbiniekiem.

Misija: Radīt priekšnoteikumus katra izglītojamā individuālo spēju pilnvērtīgai attīstībai apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot sociāli aktīva, patstāvīga, atbildīga un radoša sabiedrības pilsoņa veidošanos.

Vairāk par iestādes darbību un virzienu skatīt Pašnovērtējuma ziņojumā.


 

tIestādē tiek īstenotas 4 licencētas izglītības programmas :

  1. vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;

  2. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01055111;

  3. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 0105611.

    4. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 0105811 

*Tiek īstenota interešu izglītības programma - Tautas deja divās vecuma grupās ,,RŪĶI’’ (3-5 gadi) un ,,KAĶI’’ (5-7 gadi).  
*Iestādē 5-7 gadīgajiem izglītojamajiem 2 x mēnesī tiek nodrošinātas peldēšanas apmācības nodarbības Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte’.

*Iestādē ir divas zāles: mūzikas un sporta aktivitātēm.

*Katrā grupā pedagogu darbam ir datori ar interneta pieslēgumu.

*Iestādes teritorijā ir sakārtota, droša infrastruktūra ar modernām, daudzfunkcionālām āra vides rotaļu konstrukcijām, piemērota dažādu vecuma izglītojamiem.  

*Madonas novada pašvaldība 50% apmērā sedz pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas izdevumus.  

*5-6 gadīgajiem izglītojamiem notiek Džimbas drošības 9 soļu programma, ko vada speciāli apmācīts pedagogs – Džimbas aģents.

*Piedalāmies programmā ,,Piens un augļi skolai’’ .

*Iesaistāmies „Latvijas zaļā josta” kampaņā „Tīrai Latvijai” izlietoto bateriju vākšanas konkursos.

*Iestāde ir tradīcijām bagāta un piedāvā daudzveidīgus, radošus un mūsu iestādei raksturīgus pasākumus.  

*Tiek atbalstīti talantīgie izglītojamie, veicinot dalību dažādās aktivitātēs Iestādē un ārpus tās pagasta, novada un valsts mērogā.

tAktuālā informācija tiek www.laudona.lv , Ļaudonas pagasta pārvaldes avīzē ,,Ļaudonas Vēstis”. Aktivitātes un sasniegumi tiek dokumentēti, apkopoti ikgadējā ,,Gadagrāmatā’’.

 

Uz tikšanos! 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

  • Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

  • Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv