trešdiena, 24. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
108632

Paziņojums par dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu
29.10.2019


Dabas parkam „Aiviekstes paliene” (dabas parks), kas atrodas Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagastu administratīvajās teritorijās, Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA „Vides Konsultāciju Birojs” 2018., 2019. gadā veica dabas parka dabas aizsardzības plāna izstrādi 2020. – 2032. gadam.2019. gada 1. novembrī plkst. 16.00 Ļaudonas pagasta Kultūras nama 1. stāva zālē (Dzirnavu iela 7, Ļaudona) notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

 

 

Dabas parks „Aiviekstes paliene” atrodas Madonas novada Ļaudonas, Praulienas un Mētrienas pagastu administratīvajās teritorijās.

 

Tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, saglabājot teritorijas dabas vērtības.

Plānā ir ietverta zinātniskā informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka teritorijai, kā arī ir sagatavots individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts.

Ar dabas aizsardzības plānu un citiem saistītajiem dokumentiem no 18. oktobra līdz 5. novembrim iespējams iepazīties arī Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona) un interneta vietnē www.daba.gov.lv.

 

Līdz 5. novembrim ikviens interesents var sniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, adresējot tos Ļaudonas pagasta pārvaldei (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, LV-4862) vai plāna izstrādātājam SIA „Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 vai birojs@vkb.lv). Plašāka informācija pieejama pa tālruni 67557668.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!


Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Vides Konsultāciju Birojs” Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv.
Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.


DABAS PARKA "AIVIEKSTES PALIENE" DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

KARTOGRĀFISKAIS MATERIĀLS

INFO ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM (UN CITIEM INTERESENTIEM) PAR SAVU KADASTRU, TĀ ROBEŽĀM SISTĒMĀ "OZOLS".

 

 
 
      Atpakaļ