trešdiena, 31. maijs, 2023
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
51881

Par publisko apspriešanu
25.02.2015


Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, Madonas novada pašvaldības 12.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 19 „Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 9.punktu, izsludina publisko apspriešanu par šādu koku ciršanas ieceri:

  • 7 parastās liepas un 2 gobas īpašumā "Parks" (pagasta estrādes teritorija).

Ar ieceres materiāliem var iepazīties Ļaudonas pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 2, 2.stāvā darba laikā no 2015.gada 24.februāra līdz 2015.gada 6.martam.

Plašais materiāls ietver pagasta dārznieces izstrādātu projektu estrādes teritorijas tālākai attīstībai. Tādēļ pagasta iedzīvotāju priekšlikumi, papildinājumi tiek ļoti gaidīti.

Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Ļaudonas pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā darba laikā līdz 2015.gada 6.martam plkst. 16.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                        Ieceres apraksts estrādes teritorijas labiekārtošanai

Esošās situācijas novērtējums

Pēc vējlauzēm un parka kopšanas darbiem ir palicis samērā maz koku- pārsvarā kļavas, ozoli, baltalkšņi. Ir atstāts diezgan daudz lielu celmu. Koku vainagi ir neproporcionāli, neraksturīgi sugai. Tā kā tie auguši sabiezinājumā, tad zari ir tikai galotnēs, pats koks izstīdzējis garš. Ļoti lielu daļu pameža aizņem seno parku krūms pīlādžlapu sorbārija- agresīvs augs, kas izplatās ar sakņu atvasēm. No senajiem stādījumiem vietām saglabājušās baltās spirejas laukumi. Arī šis krūms vairojas ar sakņu atvasēm, bet ne tik strauji. Parka austrumu pusē aug 5 jaunas baltegles, kas pie mums savvaļā nav sastopamas- tātad ir stādītas vai iesējušās no vecas parka baltegles. Vēl ir sastopamas gobas, egles, priedes, bērzi, ievas. Kopumā parks ir samērā tukšs un sugu daudzveidība nav liela.

Iecere

Piedāvāju šo parku veidot kā meža parku un vietējās nozīmes kolekcijas parku. Tas nozīmē, ka parks vairāk līdzināsies koptam mežam nekā tradicionālam pilsētas parkam. Parkā būs ievērojama kokaugu dažādība, ar laiku, kad tie paaugsies, varēs izvietot etiķetes ar sugu un šķirņu nosaukumiem, tādējādi veicot arī sabiedrības izglītošanas funkciju. Apkārt parkam būs pastaigu taka. Jau šobrīd parkā ir redzama takas vieta, kur ir ar meža frēzi izveidotas joslas. Taka noslēdzas kā neregulārs aplis, tās garums ir 670 metri. Tur varēs arī nūjot, skriet, bērni braukt ar velosipēdiem, ziemā slēpot. Ja šādas aktivitātes būs pieprasītas, tālākā nākotnē var risināt jautājumu par takas apgaismošanu un labiekārtošanas turpināšanu. Ņemot vērā pieejamos resursus, parka kopšana varētu notikt šādi: vasarā vairākas reizes pļauj zāli un augošās koku, krūmu atvases tuvākajā pārskatāmajā attālumā apmēram 3 metrus no celiņiem. Vienu reizi rudenī izpļauj visu parku, pēc projekta atstājot tikai augošos un jauniestādītos kokaugus. Projekta zīmējumos vairākās vietās redzams zāliens arī parka vidū starp kokiem. Iespējams, ka pļaujot to, kas tur augs, tomēr nevarēs ieviest zāles pamatni, varbūt tur vietām būs dabisks avenājs vai vēl kāds sorbāriju laukums. Vietām mēģināsim stādīt kumeļpēdu, zeltnātrīti, kuri ir zemsedzes augi un dabiski jau ir šajā parkā. Vietām arī sēsim zāli- sevišķi tur, kur ir nofrēzēts. Pēc pieredzējušas dendroloģes Aijas Kaškures ieteikuma celmus parkā nolemts atstāt, tiem blakus stādot ātri augošus un kuplus kokaugus. Celmi ar laiku sadalīsies un būs augiem labs mēslojums. Parka vidū būs arī pļavas tipa lakstaugu dobe, zālājs, soliņi pie laternu apgaismotā celiņa. Ar laiku te varētu būt vieta arī kādai skulptūrai, mākslas objektam. Šobrīd parkā aug arī tādi koki, kuru vainagi ir ļoti nedekoratīvi, ir arī kļavas ar stipri bojātu mizu, pārāk tuvu viena otrai augošas. Šos kokus nepieciešams nozāģēt vēl pirms pavasara stādīšanas darbiem. Kopsummā tie ir 9 koki teritorijā, kuri pārsniedz 15 cm diametru. Ir arī apmēram 30 mazi 5-15 cm diametrā nevietā augoši kociņi, sevišķi kļavas, jo tās diezgan plaši izsējas un labi ieaug. Parkā kļavu pietiek un ir pat par daudz. Jānozāģē arī pie tualetes bojātās liepu alejas atlikušās liepas. Tā kā pārāk lielā vecumā šīm liepām ir bijuši taisni apzāģēti stumbri nevis pakāpeniski veidots vainags, tad stumbros ir trupe, resnie zari jebkurā brīdī var lūst Lai norobežotu auto stāvlaukumu no estrādes zonas, piedāvāju iestādīt blakus celmiem vienā rindā amūras ceriņus. Tie aug gan kā krūmi, gan var veidot vainagkociņus, lapas ir lielas, ziedi smaržīgi, zied vēlāk kā parastie ceriņi, nedod sakņu atvases kā parastie ceriņi. Norobežojošā rinda nebūs blīva. Diemžēl ļoti ātru rezultātu gaidīt nevaram. Kamēr kociņi paaugsies, paies vismaz 5 gadi.

Jāņem vērā, ka pirmos gadus vai pat gadu desmitus parks vēl nesniegs tādu baudījumu un atpūtu, kā tas būs koku pieaugušā vecumā, pilnbriedā. Šis ir darbs un ieguldījums nākotnei. 

 

Ļaudonas pagasta dārzniece Inga Zālīte

 
 
      Atpakaļ