trešdiena, 24. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
111219

Par pirmo attālināto mācību dienu
24.03.2020


Cienījamie Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni, vecāki, skolotāji!

 Godam esam izturējuši pirmo attālināto mācību dienu! Šodien, pirmdien, attālinātajā mācību darbā piedalījās 157 mūsu skolas skolēns. Paldies visiem skolēniem un vecākiem, skolotājiem, atbalsta personālam! 

Esmu pārliecināts, ka esat  iepazinušies  ar ieteikumiem vecākiem, skolēniem un skolotājiem attālinātā mācību procesa norises organizēšanai mūsu skolā.

Tomēr  šī mums visiem ir jauna un nebijusi situācija, tāpēc aicinu visus uz savstarpēju sapratni,  iecietīgu komunikāciju un produktīvu sadarbību. Atbalstīsim viens otru un cits citu, neuztrauksimies, ja kaut kas neveicas,  kā sākotnēji iecerēts, bet kopīgi meklēsim risinājumus, pārvarēsim izaicinājumus un gūsim jaunu pieredzi!

 Lai mācības skolā  attālināti noritētu raiti, rūpējas  direktora vietniece izglītības jomā Ērika Pomere, saziņai ar skolēniem un vecākiem ir atvērti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji.

Arī turpmāk mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji  izmantos šādas saziņas un mācību e-platformas/rīkus; E-klase, WhatsApp, Google Classroom, Uzdevumi.lv, Soma.lv, līdz mācību dienas sākumam, t.i., līdz plkst. 9.00 e-klasē ievietojot mācību materiālus ar veicamajiem uzdevumiem  mācību dienas laikā.

 Laikā no plkst. 9.00 līdz 15.30 saskaņā ar mācību stundu plānu un konsultāciju sarakstu skolotāji būs sasniedzami e-klasē- sadarbosies, atbildēs, konsultēs, pārliecināsies ,ka skolēni atbildīgi iesaistās mācību procesā.

Nepieciešamības gadījumā, ja dienas laikā vecāki ir darbā vai ģimenē ir vairāki bērni un nav bijusi iespēja piekļūt datoram, planšetei vai telefonam, no plkst. 17.00 līdz 19.00 skolēna vecāki/citas atbildīgās personas, arī skolēns ar skolotāju var sazināties telefoniski, savstarpēji vienojoties par abpusēji ērtāku turpmāko komunikāciju ( e-klase/WhatsApp).

Skolēnus arī turpmāk aicinu būt atbildīgiem - katru rītu plkst.9.00 pieslēgties e-klasei, iepazīties ar dienas uzdevumiem, veikt uzdoto, iesniegt atbildes skolotāja norādītajā laikā un  formā, atbildīgi plānot laiku savām mācībām un atpūtai! Cienījamie vecāki, esiet līdzās saviem bērniem, sniedziet emocionālu atbalstu un iedrošinājumu, rūpējieties par samērīgumu starp mācību darbu un atpūtu, aktivitātēm svaigā gaisā! Iedrošinu skolotājus dalīties pieredzē ar ikdienā gūtajām atziņām, īstenojot attālinātās mācības.

Vēlu  mums visiem veiksmi un izdošanos, ticību un pārliecību, neatlaidību un mērķtiecību!

Kopīgiem spēkiem  pārvarēsim šo ārkārtējo situāciju kā jaunu izaicinājumu,iespēju apzināšanu un apgūšanu, lai vasaras brīvdienas pilnā apmērā pavadītu ārpus skolas!

 

Labu veselību vēlot,

skolas direktors Guntis Lazda

23.03.2020.
 
      Atpakaļ