piektdiena, 14. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
122663

Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības.
23.02.2022


ĻAUDONAS PAGASTA ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS  SACENSĪBU

N O L I K U M S

1.Sacensību mērķis

 

1.1. Popularizēt  makšķerēšanas sportu, kā  veselīgu un aktīvu sporta veidu.

1.2.  Noteikt labākos individuālos sportistus zemledus makšķerēšanā.

1.3.  Sacensībās piedalās dalībnieki no visām Latvijas pašvaldībām.

2.Sacensību laiks un vieta

 

2.1. Ļaudonas pagasta zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2022.gada 26. martā Ļaudonas pagastā uz Sāvienas ezera.

          2.2. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija  - 2022. gadā 26. martā no plkst. 8.00 pie Sāvienas pienotavas.

          2.3. Sacensību ilgums – 4 (četras) stundas 

          2.4. Sacensības notiek saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1498. „Makšķerēšanas noteikumi” nosacījumiem (turpmāk – Makšķerēšanas noteikumi) .

         2.5. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķērēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam. Bez makšķerēšanas kartes sacensībās piedalās tās personu kategorijas, kurām noteikti atvieglojumi saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumu 3.punkta nosacījumiem.

3. Dalībnieku pieteikumi

3.1. Sacensības notiek grupās:

=       Jaunieši līdz 16 gadiem

=       Sievietes

=       vīrieši

3.2. Iepriekšējie pieteikumi – zvanot pa telefonu +371 29322503 (Ilze) vai iesniedzami 2022. gada 26. martā sacensību dalībnieku pulcēšanās vietā līdz sacensību dalībnieku reģistrācijas pabeigšanai. 

4.Sacensību vadība

 

4.1. Sacensības organizē Ļaudonas pagasta pārvalde.

4.2. Sacensību tiesnesis Juris Eglītis.

5. Sacensību norises kārtība

 

5.1. Sacensību dalībnieki makšķerē tiesneša ierādītā sektorā.

5.2. Sportisti vienalicīgi tiesīgi lietot ne vairāk kā divus āliņģus, no kuriem viens izmantojams makšķerēšanai, un viens rezerves, atzīmēti ar karodziņiem.

           5.3. Noķertās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās visu sacensību laiku uzglabājamas  maisiņā.

           5.4. Dalībnieki ir tiesīgi makšķerēt un veidot āļiņģus ne tuvāk kā 5 (piecus) metrus no cita sacensību dalībnieka.

5.5. Sacensību laikā atļauts makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi.  

5.6. Atļauts lietot jebkuras ēsmas. Zivis atļauts  piebarot.

5.7. Sacensību beigās dalībnieki zivis plastikāta maisiņā ar dalībnieka numuru nodod sacensību tiesnešiem. Netīrās zivis ar sniega un ledus piejaukumu svēršanai netiek pieņemtas.

5.8. Sacensību dalībniekiem aizliegts savstarpēji mainīties vai palīdzēt ar makšķerēšanas piederumiem un ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem dalībniekiem zivis.

5.9. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par ūdenstilpnes, piekrastes zonas kārtības noteikumu ievērošanu.

5.10. Par sacensību noteikumu neievērošanu sacensības dalībniekam ar attiecīgu tiesneša lēmumu tiek piešķirta diskvalifikācija.

5.11. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

5.12 Bērni uz ledus drīkst atrasties tikai pieaugušo uzraudzībā.

 

 

             6. Sacensību uzvarētāju noteikšana

6.1. Uzvarētāju nosaka pēc sacensībās noķertā zivju kopsvara.

6.2   Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.

 Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs                                                         

 Artūrs Portnovs
 
      Atpakaļ