sestdiena, 15. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
124634

Ļaudonas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis
28.04.2022


Pielikums Nr.8 Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumam Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.)

Ļaudonas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis

 

 

Nr.p.k.

 

Pakalpojums

 

Mērvienība

Cena bez PVN

(EUR)

 

PVN (EUR)

Cena kopā ar

PVN (EUR)

1.

Biroja tehnikas izmantošana

1.1.

A4 formāta lapas kopēšana

lapa

0,10

0,02

0,12

1.2.

Informācijas izdruka no datora A4 formātā

lapa

0,07

0,01

0,08

2.

Telpu nomas pakalpojums

2.1.

Kultūras nama telpu noma:

       

2.1.1.

līdz 40 personām

st

15,00

3,15

18,15

2.1.2.

virs 40 personām

st

20,00

4,20

24,20

2.1.3.

kultūras nama virtuve

st

1,50

0,32

1,82

 

 

 

2.1.4.

No nomas maksas atbrīvoti: pašvaldības iestādes, pašdarbības kolektīvi, labdarības pasākumi, pašu ražotās

lauksaimniecības produkcijas un amatniecības darbu izstādes

-pārdošanas

       

2.2.

Vidusskolas ēdamzāles noma

st

7,30

1,53

8,83

2.3.

Vidusskolas sporta zāles noma:

st

14,67

3,08

17,75

2.3.1.

Telpu noma juridiskām personām

m2

0,43

0,09

0,52

 

2.3.2.

Vidusskolas telpu noma nometnēm, pasākumiem vienai

personai

 

diennakts

 

1,97

 

0,41

 

2,38

2.4.

Vidusskolas internāta telpu noma vienai personai

diennakts

7,57

1,59

9,16

2.5.

Citu telpu noma

**

3.

Ēdināšanas pakalpojumi:

3.1.

Launags izglītojamajiem

ēdienreize

0,30

0,00*

0,30

3.2.

Ēdināšana pagasta izglītības iestāžu darbiniekiem

ēdienreize

1,14

0,00*

1,14

3.3.

Ēdināšana citam personālam (pusdienas)

ēdienreize

1,14

0,24

1,38

3.4.

Ēdināšanas pakalpojums (bez produktu izmaksām) vienai

personai

ēdienreize

0,55

0,12

0,67

       

4.

Citi pakalpojumi:

4.1.

Kultūras nama video iekārtas

pasākums

36,9

7,75

44,65

4.2.

Kultūras nama skaņas aparatūra

pasākums

51,67

10,85

62,52

4.3.

Kultūras nama skatuves gaismas

pasākums

35,52

7,46

42,98

4.4.

Dušas izmantošana

persona

0,81

0,17

0,98

4.5.

Veļas mazgāšana

kg

0,75

0,16

0,91

4.6.

Veļas žāvēšana

kg

0,80

0,17

0,97

 

* PVN nepiemēro pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta, 1. daļas, 12. punktu (izglītība)

**Cenu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"
 
      Atpakaļ