ceturtdiena, 13. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
129473

Izsole
26.07.2023


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0110). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 44,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 442/4675 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70700070557001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70700070557).

Izsoles sākotnējā cena – 1200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 120,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.  

Izsole notiks 2023. gada 25. augustā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

 Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 24. augustam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/nekustamie-ipasumi, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu pa tel. Nr.20374568.

 

Izsoles noteikumi: SKATĪT ŠEIT 
 
      Atpakaļ