piektdiena, 19. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
81768

Ceļu Ļaudonai!
19.10.2017


Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane ir sagatavojusi vēstuli atbildīgajām institūcijām par "Pieprasījumu rīcībai valsts ceļa asfaltēšanai".

Madonas novada Ļaudonas pagasts ir viens no 14 Madonas novada pagastiem. Tas ir viens no lielākajiem novada pagastiem, gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Ļaudonas pagastā uz 01.07.2017. savu dzīvesvietu reģistrējuši 1333 iedzīvotāji.

Novada līmenī starp pagastiem Ļaudonu raksturo sekojošas atšķirības/ pazīmes:

  1. Ļaudonas pagastā tiek nodrošināts visplašākais pašvaldības funkciju spektrs salīdzinājumā ar citiem pagastiem - šeit ir vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde, kultūras nams, bibliotēka, bērnu un jauniešu centrs, pagasta pārvalde, pansionāts. Pieejami arī ģimenes ārsta pakalpojumi un aptieka;

  2. pagastu raksturo viens no lielākajiem kritumiem iedzīvotāju skaitā, vieni no zemākajiem uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājiem;

  3. tas ir vienīgais pagasts novadā, kur nav neviena asfaltēta valsts ceļa.

Šobrīd var tikai minēt, kādi statistikas rādītāji raksturotu pagastu, ja ceļu asfaltēšanu iedzīvotāji būtu pieredzējuši jau tad, kad tas tika solīts pirmo reizi. Pilnīgi droši ir zināms, ka daudzi uzņēmēji šo vietu nav izvēlējušies par savu tieši ceļu infrastruktūras dēļ, jo tā pati esošā nav pieejama visu laiku - šķīdoņa laikā t.i. vismaz vienu laika posmu gadā- pavasarī - visi ceļi uz un no Ļaudonas slēgti smagajam transportam.

Pagasta teritorijā valsts autoceļu kopgarums 78,9 km.

Lai raksturotu ceļu tehnisko stāvokli, braukšanas apstākļus, var izmantot oficiālu informāciju par valsts autoceļu uzturēšanas klasēm ( www.lvceli.lv), kas liecina:

  1. autoceļa V876 Ļaudona – Mārciena – Sauleskalns – Bērzaune posms vairāk kā 2 km garumā atzīts par avārijas stāvoklī esošu;

  2. autoceļi P82 Jaunkalsnava – Lubāna, V841 Madona – Ļaudona – Jēkabpils, V872 Ļaudona – Mētriena, V876 Ļaudona – Mārciena – Sauleskalns – Bērzaune klasificēti kā satiksmei bīstami rudens/ziemas sezonā, kad jāveic īpaši pasākumi pie slīdamības rašanās.

Nav jāšaubās, ka katram ceļu posmam ir atrodami simtiem autovadītāju sliktās pieredzes stāsti katrā no gadalaikiem.

Svarīgi precizēt, ka šī nav pretenzija pret autoceļu uzturētāju darbu, jo ir grūti, pat neiespējami uzturēt to, kas faktiski ir sabrucis.

Asfaltēta ceļa neesamība Ļaudonas pagastā bijusi aktuālākā problēma vairāku gadu desmitu garumā. Pašvaldība (gan pagasta padome, gan tagad arī novada dome) vairākkārtīgi vērsusies pie atbildīgajām valsts institūcijām ar lūgumu risināt šo jautājumu. Vienmēr saņemtas formālas atbildes- finansējuma šobrīd nav.

Asfaltēts ceļš nozīmē ne tikai drošu un ērtu pārvietošanos, tas ir arī svarīgs priekšnoteikums reģiona attīstībai. Ļaudonas pagastā un teritorijās ap to liels potenciāls ir dabas tūrismam, jo šo apvidu raksturo liels aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars – Krustkalnu dabas rezervāts, Teiču dabas rezervāts, dabas parks ‘’Aiviekstes paliene’’ u.c., turklāt, vēl taisnais ceļš uz lielāko Latvijas ezeru – Lubānu- tas viss ir šobrīd ar pilnu atdevi neizmantots potenciāls, jo kādēļ gan kā savu atpūtas mērķi izvēlēties vietu, nokļūšana uz kuru var beigties ļoti nepatīkami labākajā gadījumā netīras automašīnas dēļ.

2017.gada 21.aprīlī Ministru prezidents Māris Kučinskis viesojās Madonā. Tikšanās laikā pagasta pārvaldes vadītāja vēlreiz aktualizēja šo problēmu, bet no nedaudz cita skatu punkta - vai vispār mūsdienās pieļaujama situācija, ka ir pagasti, no kuriem uz novada centru nav iespējams aizbraukt pa asfaltētu ceļu? Vai ir apkopota informācija, cik Latvijā uz šo brīdi ir šādu pagastu? Vai nav pēdējais brīdis veidot īpašu programmu, kas paredzētu mainīt šo situāciju? Un, vai vienīgā iespēja, kā mainīt šo situāciju, ir rīkot skaļas akcijas, lai pievērstu atbildīgo institūciju un amatpersonu uzmanību, kurai sekotu konkrēta rīcība, ne tikai formālas atbildes.

Ministru prezidents atbildēja, ka personīgi neatbalsta principu, ka ‘’tiek tam, kurš skaļāk runā un pieprasa’’, bet jāatzīst, ka šobrīd vēl joprojām nekas neliecina, ka veidojas kaut vai niecīgi diskusijas aizmetņi šīs problēmas risināšanai. Turklāt, akcijas, kuras pēdējā gada laikā ir organizējuši dažādu jomu pārstāvji, ir pierādījušas, ka tieši uzmanības pievēršana ar dažādu līdzekļu palīdzību, ir vienīgā iespēja rast risinājumu konkrētai problēmai.

Arī mūsu pagasta iedzīvotāju un ar pagastu dažādos veidos saistīto iedzīvotāju rīcībā ir dažādi tālāko rīcību iespējamie varianti, kas saistīti ar juridiskas palīdzības piesaistīšanu, lai pieprasītu kompensēt zaudējumus, kas regulāri tiek nodarīti personu veselībai, atrodoties ceļa putekļu ietekmē, kustamai mantai – automašīnām, ceļmalās esošajām mājām, bet visa sākums ir saruna – konkrēta un skaidra.

Tādēļ Ļaudonas pagasta pārvalde un visi iedzīvotāji, kas šai vēstulei ar savu parakstu pievienojušies, pieprasa:

Īstermiņā veikt valsts autoceļa P82 Jaunkalsnava – Lubāna asfaltēšanu posmā Jaunkalsnava – Ļaudona –Mūrnieki (līdz savienojumam ar autoceļu P62), lai nodrošinātu drošas un ērtas pārvietošanās iespējas reģiona iedzīvotājiem visos gadalaikos, lai garantētu reģiona turpmākās attīstības iespējas.

Parakstu tabula: skatīt šeit...

Pilns vēstules saturs par ceļa asfaltēšanu: skatīt šeit...

Parakstu lapās ikviens ar savu parakstu aicināts apliecināt atbalstu šai prasībai un iniciatīvai no pagasta pārvaldes puses.

Parakstu lapas pieejamas:

Ļaudonas pagasta pārvalde

A.Eglīša Ļaudonas vidusskola

PII "Brīnumdārzs"

Ļaudonas pansionāts

Ļaudonas bibliotēka

Sāvienas bibliotēka

Ļaudonas kultūras nams

BJIC "ACS"

I.Bogdanovas ģimenes ārsta prakse

Veikals "Katram"

DUS "Ceļmalas"

Iedzīvotāji aicināti ne tikai atstāt savu parakstu, bet ņemt parakstu lapas, lai ideju izplatītu un aicinātu iedzīvotājus parakstīties arī mājās, darbā, dzīvojamā zonā. Parakstu lapas jānogādā pagasta pārvaldē līdz 31.oktobrim.

Kopā mēs varam dāvāt Ļaudonai ceļu!
 
      Atpakaļ