otrdiena, 16. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Bibliotēkas
   

Ļaudonas pagasta bibliotēkaĻaudonas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja – Ieva Kārkliņa
Adrese: Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV - 4862
Tel.nr.  25620017
E-pasts - laudonasbiblioteka@madona.lv; laudonasbiblioteka@inbox.lv

Madonas novada Ļaudonas pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka.
Bibliotēkas mērķis – nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību un mūžizglītības iespējas visiem pagasta iedzīvotājiem, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.
Bibliotēkas misija - rūpēties par visu paaudžu pagasta iedzīvotāju vajadzībām un interesēm bibliotēkas pakalpojumu sfērā atbilstoši mūsdienu prasībām, iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību. Veikt iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību ikvienam iedzīvotājam, veicināt radošas kultūrvides attīstību Ļaudonas pagastā, lielu vērību piegriežot novadpētniecībai.

Informācija par bibliotēku: www.kulturasdati.lv

 

Ļaudonas pagasta bibliotēka piedāvā:
Bezmaksas pakalpojumus:

 • Grāmatu un preses izdevumu izsniegšanu uz mājām vai lasīšanu uz vietas

 • Datoru un interneta izmantošanu (datori ar interneta pieslēgumu; WiFi bezvadu internets)

 • Elektroniskā kopkataloga izmantošanu (iespēja meklēt izdevumus, kas pieejami Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēkās; sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā, rezervēt izdevumus, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t) 

 • Iespēju izmantot datubāzes: www.letonika.lv; Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

 • Iespēju skatīties filmas un klausīties pasakas portālos www.pasakas.lv;  www.filmas.lv

 • 3TD E-grāmatu bibliotēku https://www.3td.lv/ (grāmatu lasīšana tiešsaistē bez maksas autorizētiem bibliotēkas lietotājiem)  

 • SBA pakalpojumus (Iespieddarbu pasūtīšana, kuri nav bibliotēkas krājumā; iespējama grāmatu un audiogrāmatu pasūtīšana no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem)

 • Dokumentu skenēšanu

 • Lietotāju apmācību un konsultāciju sniegšanu par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu

 • Tematiskās izstādes

 • Pasākumus

 • Rotaļu stūrītis bērniem (Bērnu vajadzībām un interesēm atbilstoši iekārtots bērnu stūrītis)

Maksas pakalpojumus:

 • Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšanu un printēšanu.

   

   

  Bibliotēka atvērta ikvienam interesentam, lai veidotu savu izstādi vai tematisko pasākumu. Pieejama aprīkota datortelpa apmācībām vai citām aktivitātēm.

  Seko bibliotēkas Facebook profilam @LaudonasBiblioteka  un uzzini visu aktuālo informāciju!

  Uz tikšanos bibliotēkā! 

 
Bibliotēka atvērta:
Pirmdiena 9:00 – 17:00
Otrdiena 9:00 - 18:00 

Trešdiena

9:00 – 17:00
 Katra mēneša otrā trešdiena - seminārs Madonā
Ceturtdiena

10:00 - 14:00

Pakalpojumu sniegšanas vieta - Sāviena

Piektdiena 9:00 - 16:00 
 
  
      Atpakaļ