ceturtdiena, 18. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
107797

Aicinājums iesūtīt pieteikumus Madonas novada pašvaldības apbalvojumiem
02.09.2019


Lai apzinātu un godinātu personas par mūža ieguldījumu un sevišķiem nopelniem (vienreizējs izcils darbs vai ilgstoša un mērķtiecīga, panākumiem bagāta darbība) Madonas novada labā, tā izaugsmē un attīstībā, Madonas novada pašvaldība izsludina pretendentu pieteikšanu Madonas novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem.

Saskaņā ar nolikumu apbalvojumu var piešķirt Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai fiziskai personai, atsevišķos gadījumos arī Madonas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojošai esošai juridiskai personai, personu grupai, kolektīvam vai organizācijai. Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīga pieteikt pašvaldības domes pastāvīgā komiteja, pašvaldības domes deputāts, pašvaldības komisija, valsts vai pašvaldības iestāde, Madonas novadā dzīvojoša fiziska persona vai Madonas novadā reģistrēta juridiskā persona vai organizācija.

Pieteikumā būtiski norādīt: par fizisku personu - vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju; dzīvesgaitas datus, nozīmīgāko darbu vai nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu; par juridisku personu- nosaukumu, juridisko adresi, darbības virzienu, nozīmīgāko darbu vai nopelnu aprakstu, kontaktinformāciju, par kuriem ierosina apbalvot pretendentu.

Par sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Madonas novada izaugsmē un attīstībā, par ieguldījumu kultūras, sporta, izglītības un saimnieciskajās jomās, kā arī Madonas novada attīstībā kopumā, par nozīmīgu darba un dzīves jubileju, par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, pozitīva Madonas novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu Madonas novada pašvaldība piešķir trīs veidu apbalvojumus:

  • Goda diploms un goda zīme
  • Atzinības raksts
  • Pateicības raksts.
Apbalvojuma piešķiršanu izvērtē Apbalvojumu piešķiršanas komisija.


Saskaņā ar nolikumu, kas atrodams ŠEIT, pieteikumi adresējami Madonas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijai un iesniedzami personiski vai iesūtāmi pa pastu Madonas novada pašvaldībai Saieta laukumā 1, 101.kabinetā līdz š.g. 25.septembrim.

Domes lēmums par apbalvojumu piešķiršanu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas tiks publicēts pašvaldības mājas lapā un nākošajā informatīvā izdevuma "Madonas Novada Vēstnesis" numurā.

Apbalvotie tiks godināti pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā - š.g. 15. novembrī.
 
      Atpakaļ