sestdiena, 28. maijs, 2022
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola
118430

Karjeras projekta aktualitātes 2021./22.mācību gadā
22.10.2021


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā , līdz 2022.gada 31.decembrim tiek pagarināts  ESF  atbalstītais projekts  Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

      Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Tā veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

2021./22.mācību gada uzdevumi:

1. PKK tīkla saglabāšana ;

2. Informatīvs un metodisks atbalsts;

3. Karjeras atbalsta pieaugušo izglītībā uzsākšana ;

4.Karjeras izglītības integrēšanas pilnveidotajā mācību saturā turpināšana (https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/lomas-skola-pilnveidota-macibu-satura-istenosanai  );

5.Profesionālās izglītības pievilcības stiprināšana.

 

Akcenti:

Plānošanā:

1.PKK darba plāns balstās uz skolas Karjeras izglītības programmu, plānotie pasākumi tiek iekļauti skolas mācību un audzināšanas darba plānojumā;

2. Karjeras izglītības programma pieejama skolas mājas lapā.

Rīcībā:

1.PKK pārziņā esošo klašu iepazīšana grupu konsultācijās;

2.Individuālo karjeras konsultāciju piedāvājums, pastiprināts akcents 9. un 12.klašu izglītojamiem;

3.Jēgpilna skolēnu izpēte;

4.Darbs ar izglītojamo vecākiem;

5.Metodiskais darbs.

Uzraudzībā:

1.Izglītības iestādes akreditācijas prasības (https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/145/download ) ;

2. Karjeras atbalsta darba izvērtējums un PKK pašvērtējums;

3. Anketēšana, iegūtās atgriezeniskās saites analizēšana.

 

Pedagogs – karjeras konsultants skolā 2021./22.m.g. - Jolanta Pabērza:

1.Konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos;

2.Sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā;

3.Koordinē karjeras izglītības darbu skolā;

4.Organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus;

5.Vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

 

Pieteikšanās individuālajām karjeras konsultācijām E-klases e-pastā!

TAVU NĀKOTNI VEIDO ŠODIENAS LĒMUMI!

 
      Atpakaļ
          Copyright © 2022, Izstrādātajs WebSoft.lv