ceturtdiena, 09. decembris, 2021
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola

 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas

audzināšanas darba mērķis-

vispusīgi attīstītas, radošas un harmoniskas personības veidošana.

Radoša, vispusīgi attīstīta un harmoniska personība visspilgtāk var izpausties,

sevi apliecinot ārpusstundu aktivitātēs.

Audzināšanas darba programma 

Mūsu skolas tradīcijas :

 •    Zinību dienas svinības - došanās pie Dzejnieka -piemiņas brīdis;
 •     Dzejas dienas 9.-12.kl.
 •     Klašu vizītkaršu galerijas veidošana, svinīga atklāšana;
 •     Eiropas valodu dienas  (latviešu, krievu, angļu);
 •     Fukšu vakars!/nedēļa- 10.kl.uzņemšana vidusskolēnu kārtā;
 •     Miķeļdienas tirdziņš  1.-4.kl.;
 •     Veco ļaužu diena Ļaudonas pansionātā 1.-4.kl.;
 •     Skolotāju dienas pasākums;
 •     Radošo darbu konkurss 5.-12.kl., veltīts dzejnieka Andreja Eglīša atcerei;
 •     Jauno autoru lasījumi- “Pa Dzejnieka pēdām”, veltīts dzejniekam A.Eglītim
 •     Sakopšanas talkas;
 •     Vecāku diena
 •    Tēvzemes nedēļa (No Lāčplēša dienas līdz Latvijas dzimšanas dienai). Izstāde- 11.novembris, gatavojoties viktorīnai; ierindas skate, svecīšu izlikšana  skolas pagalmā, skolas parkā)
 •     Latvijas dzimšanas dienas svinības; 
 •     Labdarības akcija Ziemassvētkos (pansionāta vecajiem cilvēkiem);
 •     Adventa vainagu gatavošana klasēs; skolas rotāšana Ziemassvētkiem;
 •     Kopīga Adventa sveču iedegšana;
 •     Ziemassvētku pasākums; klašu eglītes; skolēnu pašpārvaldes eglīte;
 •     Sniega diena kopā ar ģimenēm;
 •     Sirsniņdienas aktivitātes starpbrīžos 14.februārī;
 •     Žetonvakars 12.kl.;
 •     Dzimtās valodas diena februārī;
 •     “Popiela- skolas ielā”;
 •     Skolēnu pašpārvaldes rīkotais pasākums 1.-4.kl.;
 •     Skolēnu pašpārvaldes piedalīšanās meža sakopšanas talkās;
 •     Mātes dienai veltīts pasākums;
 •     Panākumu kliņģeris- olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem, viņu skolotājiem, vecākiem
 •     Skolas svinīgā līnija mācību gada izskaņā;
 •     Sporta dienas;
 •     Izlaidumi;
 •     Mācību ekskursijas ( arī “Latvijas skolas somas” ietvaros)

Skolas interešu izglītības  pulciņu piedalīšanās pagasta pasākumos:

-21.oktobrī Andreja Eglīša dzimšanas dienā; 

-18.novembra pasākumā;

-Ziemassvētku pasākumos;

-Teodora Reitera atceres pasākums;

-25.marta pasākums;

-Jūnijā- jauniešu dienas pasākumā; jūlijā/augustā- Ļaudonas pagasta svētkos.

 

Interešu izglītība

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

2020./2021.mācību gadā radošo, praktisko un sportisko spēju izpausmei un pilnveidei, kā arī ārpusstundu laika jēgpilnai pavadīšanai skola  piedāvā  darboties daudzveidīgās interešu izglītības programmās.

Interešu izglītības programma

Kultūrizglītības programmas

1.

Tautiskās dejas 1.-2.klasēm

2.

Tautiskās dejas 1.-4.klasēm

3.

Tautiskās dejas 5.-9.klasēm

4.

Koris 2.-4.klasei

5.

Rokdarbu pulciņš 1.-4.klasēm

6.

Folklora 1.-9.klasēm

Sporta programmas

7.

Orientēšanās pulciņš 1.-6.klasēm

8.

Volejbols, zēni 5.-8.klases

9. 

Volejbols, jaunieši  9.-12.klases

10.

Volejbols, meitenes 4.-8.klases

11.

Volejbols, jaunietes 9.-12.klases

Tehniskā programma

12.

Kokapstrādes pulciņš 5.-9.klasēm

Skolā  darbojas:

 •         Ļaudonas 117. mazpulks, to vada Madonas Bērnu un Jauniešu centra metodiķe;
 •         Jaunsardzes kustība, to vada jaunsardzes instruktors.

 

 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ārpusklases darba plāns 1.,2. semestrim - ŠEIT

          Copyright © 2021, Izstrādātajs WebSoft.lv